Přívětivé úřady v Mikroregionu Hranicko

Nositel projektu

Mikroregion Hranicko

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je posílení přívětivosti veřejné správy v rámci území Mikroregionu Hranicko, resp. území zapojených členských obcí mikroregionu, a to s důrazem na využití moderních trendů a přístupů k řízení ve veřejné správě. Cíle bude dosaženo prostřednictvím strategického uchopení komunikace dotčených úřadů s veřejností a zapojení nových komunikačních prostředků. Projekt přispěje ke zvýšení kvality fungování jednotlivých obcí i mikroregionu jako celku.

Rozpočet projektu:5 829 000 Kč
Výše dotace:5 537 550 Kč

Popis projektu

Projekt řeší otázky zavádění moderních technologií a přístupů do správy věcí veřejných v podmínkách Mikroregionu Hranicko. Významnou součástí aktuálních trendů výkonu veřejné správy je také munikace s občany a posilování participace občanů na správě věcí veřejných. Proto je třeba i v rámci území Mikroregionu Hranicko strategicky uchopit oblast komunikace členských obcí mikroregionu i mikroregionu samotného s veřejností tak, aby byla zajištěna odpovídající informovanost občanů, ale také dalších aktérů v území. Součástí těchto aktivit bude také zavádění nových moderních komunikačních nástrojů, které usnadní interakci občanů s obcemi či mikroregionem.

Termín realizace

Zahájení:březen 2021
Ukončení:prosinec 2022

Dokumenty ke stažení