S přírodou a tradicemi společně

Nositel projektu

Mikroregion Hranicko

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je posílení přeshraniční spolupráce mezi českými a polskými školami v oblasti rozvoje mezilidských vztahů, pochopení společenských a kulturních návyků občanů sousední země, jejich tradic a zvyků a podpora environmentální výchovy, jako prostředku pro omezení devastace životního prostředí kolem nás. 

Rozpočet projektu:1 095 163 Kč
Výše dotace:938 067 Kč

Popis projektu

Předkládaný projekt prohlubuje vztahy na úrovni spolupráce škol partnerských regionů. Zapojeny budou tři základní školy z  Hranicka a tři základní školy a gymnázium z obce Kolonowskie. Důvodem realizace projektu je potřeba posilování pozitivního přístupu k lokálnímu životnímu prostředí a místním tradicím u nejmladší generace. V současnosti existuje spolupráce mezi školami v rámci regionu, díky projektu se spolupráce rozšíří na mezinárodní úroveň. Realizace projektu spočívá v organizování školních aktivit v oblasti environmentální výchovy a oživování místních tradic vždy ve vztahu k místním specifikám. Aktivity projektu budou realizovány na bázi místní i přeshraniční spolupráce formou vzájemného poradenství, podílení se na organizování aktivit, aktivní účasti na konečných akcích, včetně přípravy příspěvků škol v předpokládaném programu akce (konkrétní formy účasti jsou detailně popsány v příloze č. x Aktivity projektu). Určujícím motivem realizace aktivit bude prohlubování znalostí žáků škol o sousední zemi, především o přírodě, o postoji k ochraně životního prostředí, o kulturních, společenských a církevních svátcích a tradicích s nimi spojenými. Díky projektu se také rozvine přeshraniční spolupráce mezi zástupci škol. Učitelé si budou při příležitosti společných setkání vyměňovat své zkušenosti a poznatky o formách a metodách výuky na svých školách, o organizování vzdělávacích, sportovních či kulturních akcí, což přispěje ke zkvalitnění výuky ve školách díky kombinaci různých metod uplatňovaných v České a Polské republice.  

Termín realizace

Zahájení:srpen 2010
Ukončení:prosinec 2011