Snížení odpadu - pořízení nádobí

Nositel projektu

Mikroregion Hranicko

Cíl projektu

Projekt řeší předcházení vzniku odpadu - jednorázového nádobí (nápojové plastové kelímky, plastové talíře, misky, příbory a další), které jsou používány v obcích na různých akcích ve vnitřních i venkovních prostorách obce. Jednorázové nádobí je velký problém, díky kterému vzniká nezanedbatelné množství odpadů a mnohdy s tím spojený nepořádek.

 

Rozpočet projektu:652 498 Kč
Výše dotace:554 623 Kč

Popis projektu

Cílem projektu je předcházet vzniku odpadů. Tím, že bude pořízeno nádobí pro opakované používání, dojde ke snižení vyprodukovaného odpadu, tj. předejde se tomu, aby odpad vznikl a zatížil tak životní prostředí.

Termín realizace

Zahájení:únor 2022
Ukončení:červen 2022