Studijní cesta zástupců regionu Hranicko do regionu Jeseníky

Nositel projektu

Mikroregion Hranicko

Cíl projektu

Cílem projekt je získat zkušenosti se zaváděním a rozvojem regionální značky JESENÍKY originální produkt. Na Hranicku se zaváděním regionální značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® začínáme, proto chceme získat cenné zkušenosti.

Rozpočet projektu:152 000 Kč
Výše dotace:76 000 Kč

Popis projektu

Termín studijní cesty byl stanoven na 3.10 – 5.10.2012. Cílem studijní cesty bylo poznat Jeseníky z pohledu zavedení, využívání regionální značky JESENÍKY originální produkt®. Toto téma bylo zvolené záměrně: v regionu Hranicko se začíná se zavedením regionální značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®.

Program studijní cesty byl bohatý: 3.10.2012 byl představen region Jesenicka a jako doplněk jsme se seznámili s aplikací REGTIM (Regionální turistický informační manager) – aplikace pro mobilní telefony zaměřená na region a rozvoj cestovního ruchu. Následující dny jsme navštívili tyto výrobce:

- výrobna původních českých lahůdek ve skle v Bezchlebově rodinné konzervárně v Zábřehu

-  Keramika Hloušek – soukromá keramická dílna v Zábřehu

-  Restaurační zařízení Stará Sladovna v Zábřehu

- Ovčí farma Hrdlička v Brníčku, kde jsme mohli ochutnat čerstvé sýry, tvaroh, zrající sýry z nepasterovaného mléka, ručně vyráběné bez použití přídavných látek dle tradičních postupů. Surovinu si zde vyrábějí sami – vlastní chov ovcí a krav

- Galerie na půdě manželů Marie a Jaroslava Pecháčkových. Zde jsme také obdivovali práci motorovou pilou – řezbářská dílna

-   Výrobce loveckých zbraní – Martin Pospíchal

-   Návštěva Ruční papírny ve Velkých Losinách

- Kostel sv. Michala v Maršíkově – cenná renesanční roubená stavba z roku 1609 s pozdějšími barokními a rokokovými úpravami.

-  Ubytovací zařízení Trojkámen, který je také držitel certifikátu

- Výrobnu ovocných destilátů a likérů -  Mgr. Richard Jašš, Velké Losiny

FOTOGALERIE

 

PROJEKT JE REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ PODPORY OLOMOUCKÉHO KRAJE, PROGRAM OBNOVY VENKOVA 2012

http://www.kr-olomoucky.cz/clanky/dokumenty/700/logo-olomouckeho-kraje-gif.bmp

 

 

Termín realizace

Zahájení:září 2012
Ukončení:září 2012