Subprojekt INNOREF - EWARU (Efektivní využívání vodních zdrojů)

Nositel projektu

Město Potštát

Cíl projektu

Cílem sub-projektu EWARU bylo vytvořit model plánování a realizace investic a zlepšování využívání vodních zdrojů v regionu Hranicko.

 

Archiv webu projektu

Popis projektu

Dostupnost kvalitní pitné vody je v části Hranicka postupem času obtížnější. Projekt „Efektivní využívání vodních zdrojů“ vybudoval spolupráci mezi institucemi, které jsou do distribuce a využívání vodních zdrojů zapojeny a umožnil vyzkoušet nejmodernější přístupy plánování a realizace investic, i distribuce pitné vody k jejím uživatelům. Klíčovým faktorem byla  spolupráce veřejného a soukromého sektoru, odborníků a zástupců samospráv. Obcím, které trpí nedostatkem kvalitní vody projekt pomohl najít řešení a připravit kompletní dokumentaci, která bude podkladem pro získání investičních prostředků na výstavbu nové vodovodní sítě napojené na vodovodní síť města Hranic. Na přípravě projektu se vzájemně domluvili obce Potštát, Hranice s místními částmi Středolesí, Uhřínov; Olšovec s místní částí Boňkov a obec Radíkov.  Díky dotaci z projektu INNOREF využili také úzké partnerství s  Městem Terni a organizací Comunità Montana v Itálii a Městem Egoliko v Západním Řecku, kteří řešili obdobný problém.

Termín realizace

Zahájení:srpen 2007
Ukončení:květen 2007