Subprojekt INNOREF - INNOMED (Informační medicínský systém)

Nositel projektu

Fakultní nemocnice Olomouc

Cíl projektu

Cílem projektu bylo vyvinout informační medicínský systém, díky kterému se zvýší efektivita využívání zdravotnických služeb za přispění informačních technologií a služeb.

Cílem bylo také vytvořit dlouhodobou spolupráci mezi zadavateli, poskytovateli a příjemci zdravotnické péče, rozvíjet komunikaci a sdílet informace napříč zdravotnickými středisky.

Popis projektu

Fakultní Nemocnice Olomouc se podílela na vývoji informačního systému, do kterého mohou připojené subjekty z různých zdravotnických zařízení vstupovat pomocí internetu, předávat si veškeré potřebné informace o pacientovi,

FNO už měla s předáváním dat včetně rentgenových snímků v digitální podobě zkušenosti. V minulém období totiž pořídila špičkový informační systém PACS, díky kterému mají odborníci přístup k výsledkům vyšetření prakticky okamžitě. Tento projekt INNOMED, na kterém se FNO podílela, navazuje na stávající systém, který propojil sítě jednotlivých nemocnic, a to zejména pro předávání obrazových informací. Odborníci tak mohou na dálku snadněji a rychleji konzultovat diagnózu a případnou léčbu pacienta.
Výsledkem budou úspory v zdravotnickém systému Olomouckého kraje.

Termín realizace

Zahájení:srpen 2005
Ukončení:květen 2007