Subprojekt INNOREF - PROAGRITOUR (Certifikace typických regionálních produktů)

Nositel projektu

Vysoká škola logistiky Přerov

Cíl projektu

Cílem sub-projektu PROAGRITOUR bylo vytvořit systém certifikace kvality produkčních řetězců, a to vytvořením loga a sady kritérií pro udělování známky kvality místních produktů, službám a akcím místního významu.

Dalším cílem projektu byla osvěta, propagace a zamyšlení nad otázkami agroturistiky, místních a také biologických produktů, přírody regionu, výroby a spotřeby místní produkce v regionu.

Popis projektu

V průběhu realizace projektu proběhly aktivity, které pomohly naplnit cíle projektu: zpracování studie současného stavu sektoru agroturistiky a místních produktů, vytvoření kritérií kvality a značky typického produktu, výběr typických regionálních produktů, propagace systému certifikace a výsledku celého projektu na internetových stránkách a informačních letácích. Byla vytvořena pracovní skupina, ze které se zformovala Certifikační komise, která rozhoduje o přidělování známky kvality místním produktům. Nositelem značky "Vyrobeno na Hranicku" se mohou stát nejen výrobci a dodavatelé, ale také poskytovatelé služeb a jednotlivé kulturní a společenské akce. Všichni musí splňovat celou řadu požadavků, především šetrnost k životnímu prostředí, užití místních produktů a jejich užití či rozšiřování nabídky cestovního ruchu.

Jednotné grafické logo, společná propagace i za hracemi regionu Hranicko, a spolupráce nositelů značky pomůže ke zlepšení kvality a odbytu místních produktů.

 

Termín realizace

Zahájení:srpen 2005
Ukončení:květen 2007