Subprojekt INNOREF - RECOVER (Revitalizace historických center obcí jako příležitost pro ekonomický rozvoj)

Nositel projektu

obec Střítež nad Ludinou

Cíl projektu

Cílem sub-projektu RECOVER bylo vytvořit příklad "dobré praxe"při pořizování studií, dokumentací pro revitalizaci veřejných prostranství a budov ve vlastnictví obcí.

Popis projektu

Projekt  řeší revitalizaci center čtyř obcí, které se v uplynulých letech vlivem společenských a politických poměrů v bývalém socialistickém Československu nemohly rozvíjet způsobem jinde v Evropě obvyklým pro veřejná prostranství. Z těchto center se staly místa s omezeně fungujícím využitím budov, bez odpovídajícího mobiliáře a orientačních systémů. Tato místa přitom mají potenciál, který může přispět k ekonomickému a sociálnímu rozvoji obcí. Při realizaci revitalizaci center se počítalo a nadále počítá s účastí veřejnosti, podnikatelů, spolků, kteří vymezili potřeby revitalizace center a pomohly sestavit zadání pro využití veřejných prostranstvích a nevyužitých budov.  Projekt byl realizován ve čtyřech fázích. V přípravné fázi byly vytvořeny pracovní skupiny v obcích, které vymezily oblasti revitalizace, navrhly způsob řešení a využití nevyužitých budov. Druhá část projektu přinesla zpracování podkladů do výsledných projektových dokumentací a ekonomických studií. Revitalizace obcí přinese nové podnikatelské aktivity, rozšíření služeb občanské vybavenosti, zlepšení a oživení veřejných prostranství apod.

Termín realizace

Zahájení:srpen 2005
Ukončení:květen 2007