Třídění odpadu v mikroregionu Hranicko 2020

Nositel projektu

Mikroregion Hranicko

Cíl projektu

Cíle projektu je zvýšit objem vytříděného komunálního odpadu, resp. snížit podíl recyklovatelného odpadu ve směsném komunálním odpadu a zamezení vzniku, či rozšiřování černých skládek.

Rozpočet projektu:2 219 140 Kč
Výše dotace:1 334 500 Kč

Popis projektu

Projekt se zabývá tříděním odpadu v obcích mikroregionu Hranicko. V rámci projektu budou pořízeny velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad, dále budou pořízeny kontejnery na kov. Dále budou pořízeny zařízení na BRO - 1 štěpkovač. Všechny tato opatření povedou ke snížení směsného komunálního odpadu a vytřídění dalšího množství komodit . Bude pořízeno 12 ks velkoobjemových kontejnerů a 6 kontejnerů na kov.

Termín realizace

Zahájení:srpen 2021
Ukončení:duben 2022