Třídění odpadu v mikroregionu Hranicko

Nositel projektu

Mikroregion Hranicko

Cíl projektu

Cílem projektu je snížení komunálního odpadu díky třídění a ukládání biologicky  rozložitelného odpadu zejména ze zahrádek, ale také z dalších veřejných ploch. Cílem je také podpora třídění dalších komodit - plastu a papíru.

Projekt je spolufinancován z Operačního programu životního prostředí.

Rozpočet projektu:1 366 000 Kč
Výše dotace:1 229 400 Kč

Popis projektu

Pořízení kompostérů, kontejnerů.

Termín realizace

Zahájení:červenec 2014
Ukončení:březen 2015