Udržovaná veřejná prostranství v Mikroregionu Hranicko

Nositel projektu

Mikroregion Hranicko

Cíl projektu

Cílem projektu je pomoct obcím zabezpečit a udržovat veřejná prostranství prostřednictvím pořízené techniky.

 

Projekt je podpořed za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje, ve výši 500.000,- Kč

Rozpočet projektu:1 213 182 Kč
Výše dotace:500 000 Kč

Popis projektu

Projekt je zaměřen na pořízení komunální techniky pro úpravu veřejných prostranství v Mikroregionu Hranicko. Absence techniky či využívání opatřebované techniky vede k  k nedostatečné údržbě veřejných ploch, která se podepisuje na vzhledu obcí. Obce přitom nemají dostatek finančních prostředků k tomu, aby si pořídily dostatečný technický park srovnatelný například s městskými komunálními službami přitom udržují srovnatelný rozsah ploch. Předmětem projektu bude pořízení techniky prostřednictvím mikroregionu a její sdílení mezi členskými obcemi. Bude se jednat  o mobilní techniku, kterou si obce budou půjčovat v souladu s půjčovním řádem za tímto účelem schváleným valnou hromadou mikroregionu. Konkrétně se bude jednat o pořízení a sdílení následující techniky: 2 malotraktory včetně příslušensví, 2 zametací kartáče, 1 mulčovací traktor, 1 sekačka na trávu. Pořízená technika bude sloužit pro letní údržbu obcí: zametání chodníků, komunikací, sečení zelených ploch, manipulace s materiálem apod. V rámci zimní údržby bude sloužit pro odklízení sněhu a k posypu zasněžených či zamrzlých ploch. Sdílení techniky bude koordinovat manažer mikroregionu. Obce se budou společnými silami podílet na údržbě techniky. Technika bude umístěna v obcich, ve kterých bude aktuálně využívána.       

Termín realizace

Zahájení:duben 2011
Ukončení:srpen 2011