Vzdělávání pro rozvoj regionu

Nositel projektu

Mikroregion Hranicko

Cíl projektu

Cílem projektu zvýšit informovanost co nejširší skupině obyvatel regionu Hranicko.

Rozpočet projektu:233 400 Kč
Výše dotace:233 400 Kč

Popis projektu

Projekt "Vzdělávání pro rozvoj regionu" je zaměřen na vzdělávání aktérů rozvoje i zájemců z řad široké veřejnosti v oblastech spojených s rozvojem regionu. Škála seminářů může být velice různorodá, zpravidla se bude téma bude odvozeno rozvojových prirorit regionu nebo aktuálních oblastí, ve kterých lze získat dotace. V první sérii budou otevřena témata Cestovního ruchu, Obnovy veřejných prostranství a hřišt, Principů přípravy projektů na dotace EU. Proběhnou celkem 3 vzdělávací bloky po 3 seminářích. Na podzim pak studijní cesta za úspšnými projekty. Pro aktuální informace o projektu sledujte tuto prezentační stránku projektu.

Semináře jsou určeny starostům, zastupitelům, zástupcům spolků, neziskovek, všem, kteří mají zájem se něco nového dozvědět a mají zájem o rozvoj své obce či města.

Projekt byl podpořen v rámci Programu rozvoje venkova, opatření III.3.1 Vzdělávání a informace.

Termín realizace

Zahájení:duben 2008
Ukončení:listopad 2008
Program rozvoje venkova

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí