Za poznáním mikroregionu Hranicko

Nositel projektu

Mikroregion Hranicko

Cíl projektu

Cílem projektu je podpora rozvoje partnerské spolupráce obcí mikroregionu zaměřené na prohlubování identifikace obyvatel s územím mikroregionu, obnovou místních tradic a vytváření společné kulturní identity. Jeho realizací chceme výrazněji rozvíjet kulturní a společenský život             v obcích s cílem propagovat návrat k tradicím a podporovat sounáležitost lidí s místem, kde žijí. Naším záměrem je rovněž aktivně zapojit mísní obyvatele do realizace jednotlivých aktivit projektu.


Rozpočet projektu:495 000 Kč
Výše dotace:297 000 Kč

Popis projektu

Projekt Za poznáním mikroregionu Hranicko je složen z 5 aktivit -Poznejme Hranicko, Dotkněme se kořenů, Zeptejme se našich předků, Ochutnejme Hranicko, Probuďme v sobě zručnost našich předků. Jednotlivé aktivity jsou podrobněji popsány v příloze. Všechny aktivity vyvrcholí na společné akci Den s regionem Hranicko, která se uskuteční 10. října 2009 na pétanquovém hřišti ve Valšovicích.

Termín realizace

Zahájení:duben 2009
Ukončení:listopad 2009