Život v obcích Mikroregionu Hranicko

Nositel projektu

Mikroregion Hranicko

Cíl projektu

Cílem akce je zmapování současného života v obcích Mikroregionu Hranicko a jejich vývoje kulturního, infrastrukturálního, či společenského. Výstupy projektu se stanou propagačními materiály, které umožní sdílet užitečné informace o rozvoji venkova v hranickém regionu i za jeho hranicemi. Výstupem akce bude kniha v nákladu 2000 kusů a sada pohlednic z obcí Mikroregionu Hranicko v nákladu 1000 ks.

Rozpočet projektu:284 200 Kč
Výše dotace:198 940 Kč

Popis projektu

Předmětem projektu je vytvořit knihu o obcích Mikroregionu Hranicko, která poskytne obraz o životě na Hranicku v novém tisíciletí. Kniha se zaměří na současný rozvoj obcí. Po vstupu do Evropské unie využily všechny obce Mikroregionu více či méně možnosti podpory rozvoje infrastruktury, veřejných prostranství, budování zázemí pro sportovní, kulturní, či společenské aktivity a dalších oblastí veřejného života. Kniha ze života obcí Mikroregionu Hranicko by tak měla zachytit vydařené projekty, které se realizovaly za účelem rozvoje obcí, ale i celého regionu. Kromě akcí realizovaných za podpory evropských, či státních fondů zachytí kniha i významné akce, činnost spolků, či další úspěchy jednotlivých obcí.   

Termín realizace

Zahájení:květen 2012
Ukončení:říjen 2012