subprojekt INNOREF - STS (Udržitelný rozvoj turistických služeb)

Nositel projektu

Město Hranice

Cíl projektu

Cílem sub-projektu STS bylo vytvoření ukázkového regionální modelu venkovských oblastí prostřednictvím spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblasti cestovního ruchu.

Popis projektu

Projekt usiloval o vybudování ukázkového regionálního modelu cestovního ruchu, který svedl „k jednomu stolu“ ty, kteří obvykle působí v oblasti cestovního ruchu odděleně - poskytovatele služeb zejména ubytování a stravování, provozovatele sportovních i kulturních zařízení a zástupce obcí.  Nastolená spolupráce vyústila ve vytvoření regionální koordinační skupiny, která se bude i po ukončení projektu pravidelně scházet a připravovat a koordinovat nabídku cestovního ruchu. Základem veškerých činností bylo vytvoření dlouhodobé strategie rozvoje cestovního ruchu, která na základě detailní analýzy současné turistické nabídky a plánovaných rozvojových záměrů nastavila její optimální využití a stanovila postup pro další koordinovaný rozvoj oblasti. Následně byla pozornost zaměřena na tvorbu jednotného marketingového přístupu, který se nejvýrazněji projevil v tvorbě nabídkových balíčků šitých na míru klíčovým cílovým skupinám (např. cykloturistika, volnočasové aktivity atd.) a nových propagačních materiálů regionu a jejich distribuce. Nemalý význam má i komplexní informační strategie zaměřená na způsoby informování o naší turistické nabídce a to jak vnější (reklama v médiích, veletrhy, napojení na cestovní kanceláře, vazba na nabídku okolních regionů atd.) tak vnitřní (šíření ucelených informací pomocí poskytovatelů služeb a sítě lokálních informačních center). Díky řadě souběžných aktivit očekáváme zvýšený příliv návštěvníků, který půjde ruku v ruce s nárůstem zaměstnanosti v místních službách.
Výsledkem projektu je nejen komplexní nabídka služeb a jejich účinná propagace, ale také ukázkový systém regionálního managementu cestovního ruchu, který bude koordinovat veškeré aktivity cestovního ruchu tak s cílem Předpokládáme, že našimi zkušenostmi budeme učit i ostatní mikroregiony v České republice.

Termín realizace

Zahájení:srpen 2005
Ukončení:květen 2007