MAS Hranicko > MAP pro Hranicko: Akce byly a další se chystají!

MAP pro Hranicko: Akce byly a další se chystají!

19. 4. 2016

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Hranicko běží již na plné obrátky. Jeho součástí je mj. pořádání akcí a setkání zaměřených na školskou tematiku. Některé z nich jsou zaměřeny speciálně na pedagogy a vedení škol a školek, další cílí také na širokou veřejnost.

V úterý 29.3.2016 zahájila sérii vzdělávacích akcí projektu MAP pro Hranicko "Beseda o párové výuce" na ZŠ a MŠ Šromotovo, které se zúčastnilo 16 zájemců z řad pedagogů a rodičů. Cílem setkání bylo představit tento způsob výuky a možná namotivovat všechny, kteří uvažují o tom vyučovat v páru. V takto vedených hodinách se uspokojí potřeby jak nadaných žáků, tak dětí s vývojovými poruchami učení, chování, i dětí slabších či průměrných.

Ve čtvrtek 31.3.2016 se zaplnila do poslední židle, i dvou židlí ze skladu, zasedací místnost sídla MAS Hranicko v Kunzově vile, jelikož se konal seminář "Dotace pro MŠ a ZŠ přes Šablony". Tuto akci si nenechalo ujít 26 zásupců škol, školek a rozvojových organizací na Hranicku. Na semináři byly prezentovány nejčerstvější informace o možnostech jednoduchého čerpání měkkých dotací do školských zařízení (přes tzv. šablony). Představena byla také funkce Animátora škol, který místním školkám a školám bude bezplatně pomáhat s projekty, síťovat je a asistovat s realizací společných projektů.

Třetí akce z první várky se uskutečnila v úterý 5.4.2016 na ZŠ a MŠ Struhlovsko. Více než dvacítka ředitelů, výchovných poradců či speciálních pedagogů ze škol regionu se měla možnost na semináři "Právní úprava inkluzivního vzdělávání", často i na konkrétních případech, seznámit s postupy a činnostmi, které je již od září při vzdělávání žáků vyžadujících podpůrná opatření čekají přímo v praxi. Lektorka během semináře odpověděla i na spoustu otázek, týkajících se nejen vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, ale i zvýšenou administrativou s tím související.

Již v pátek 6.5.2016 se konají "Otevřené hodiny párové výuky" na ZŠ a MŠ Šromotovo, ve kterých bude moct až 20 místních pedagogů navštívit hodiny českého jazyka a matematiky.

Několik dní na to, tj. v úterý 10.5.2016 se vydá autobus pedagogů z Hranicka na celodenní akci "Návštěva školy dobré praxe" do ŽŠ Horka nad Moravou. V této škole bude mít možnost až 36 učitelů navštívit otevřené hodiny matematiky, čtenářství, dějepisu, kosmické výchovy a montessori pedagogiky a následně o způsobu výuky diskutovat s vyučujícími a vedením školy.

Všechny tyto akce, semináře, exkurze a mnoho dalších, které pro Vás chystáme, jsou realizovány a hrazeny z projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Hranicko" (tzv. MAP pro Hranicko). Sledujte dál web MAP a máte-li chuť se zapojit, tak se ozvěte.

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU