Podrobnosti a podklady k 3 dotačním programům, kterými MAS Hranicko přispěje v letech 2023-2028 k rozvoji regionu.

 

Detaily k obsahu, přípravě a schvalování koncepční části SCLLD 2021-2027 zde..