Podrobnosti a podklady k budoucím 3-5 dotačním programům, kterými MAS Hranicko přispěje v letech 2023-2027 k rozvoji regionu.

 

Detaily k obsahu, přípravě a schvalování koncepční části SCLLD 2021-2027 zde..

Aktuálně

MAS Hranicko už zná alokace i oblasti podpory většiny dotačních programů MAS pro období 2023-2027

7. 12. 2022

Dokumenty ke stažení