MAS Hranicko > MAS Hranicko vyhlašuje druhou výzvu dotačního programu MAS-PRV pro zemědělce a drobné podnikatele

MAS Hranicko vyhlašuje druhou výzvu dotačního programu MAS-PRV pro zemědělce a drobné podnikatele

4. 6. 2018

MAS Hranicko z. s. dnešním dnem 4.6.2018 vyhlašuje Výzvu č. 2 dotačního programu MAS-PRV.

Celková alokace pro tuto Výzvu je 7 148 098 Kč dotací, takže při průměrné míře dotace kolem 45% budou podpořeny projekty s celkovými výdaj více než 16 milionů Kč. Žádosti o podporu bude MAS přijímat ve dnech 4.6. až 3.7.2018 včetně, kdy bude Výzva uzavřena.

Podpořeny budou žádosti o dotaci ve 4 fichích (oblastech). Fiche č.11 Rozvoj zemědělských podniků nasměruje 1 a tři čtvrtě milionů korun do investic v rostlinné a živočišné prvovýrobě, kromě rekonstrukcí budov mohou zemědělci nakoupit také pevně stojící technologie nebo mobilní zemědělské stroje. Obdobné je to u Fiche č.12 Zemědělské a potravinářské produkty, jen s tím rozdílem, že hlavní podporovanou oblastí je až samotné zpracování plodin, mléka či masa do finálních výrobků určených na jídelní stoly obyvatel regionu. Alokace pro tuto fichi je cca 1.150.000 Kč dotací. Výrazně vyšší částka 2.889.500 Kč je určena ve Fichi č.13 Drobné podnikání pro nezemědělské podnikatele na další rozvoj jejich řemeslných dílen, opraven, prodejen a provozoven, kde poskytují své služby. Tato fiche bude Výzvou č.2 vyhlášena naposledy a očekáván je výrazný převis zájmu. Speciální podskupinu tvoří ve Fichi č.14 Podnikání v cestovním ruchu penziony, kempy a komerčně provozovaná sportoviště, kde je připraveno na investice žadatelů více než 1.345.000 korun. I tato fiche bude vyhlášena naposledy.

Žádosti o podporu bude MAS přijímat elektronicky přes Portál Farmáře. Pokud jsou součástí záměru i stavební práce vyžadující opatření stavebního úřadu, pak takové musí být jako platné a pravomocné předloženo už při podání žádosti na MAS. Součástí každého projektu je také stručný podnikatelský plán a další přílohy dokladující nárok na zisk preferenčních bodů, dle kterých Výběrové komise MAS žádosti seřadí do pořadí, které rozhodne o získání dotace.

Text Výzvy, schválené Fiche a další podklady, návody a příručky najdou již nyní zájemci na webu www.regionhranicko.cz/sclld. MAS Hranicko zve zájemce rovněž na Informační seminář pro žadatele, který se uskuteční v úterý 12. června od 16h v zasedací místnosti MAS Hranicko na  Tř. 1. máje 328, Hranice (zámeček – Kunzova vila).

Kontakt pro další informace a bezplatné konzultace: Kancelář MAS Hranicko, Tř. 1. máje 328, Hranice, tel.: 773583020, email: mas(at)regionhranicko.cz.

Dotační program MAS-PRV vychází z operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova a je jedním ze třech dotačních programů (dále ještě MAS-IROP a MAS-OPZ), kterými MAS Hranicko v letech 2016-2020 naplňuje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (zkr. SCLLD) pod názvem „Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020“. Podrobnosti k dalším podporovaným oblastem a harmonogram budoucích Výzev najdou zájemci taktéž na webu www.regionhranicko.cz/sclld.

Mgr. Hana Gaďurková

h.gadurkova@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU