MAS Hranicko

MAS Hranicko z. s. je neziskovou organizací typu místní akční skupina (MAS) sdružující podnikatelské subjekty, neziskové organizace, místní samosprávy a spolky v regionu Hranicko. Vzniklo v roce 2005 nejdříve jako neformální sdružení několika regionálně činných institucí se zájmem o spolupráci ve prospěch rozvoje regionu. V roce 2006 pak získalo právní subjektivitu jako stejnojmenné občanské sdružení. Základním posláním je podpora členů i ostatních organizací regionu v jednotlivých projektech a aktivitách tak, aby byl zajištěn trvale udržitelný rozvoj celého regionu při maximálním využití potenciálu místních lidských a přírodních zdrojů. Veškeré aktivity jsou postaveny na základě partnerství a vzájemné spolupráce, sdružení funguje na tzv. principech LEADER. Hlavním nástrojem naplňování cílů je realizace 3 vlastních dotačních programů v rámci Strategie CLLD.

IROP Program rozvoje venkova Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

AKTUALITY - MAS Hranicko

Vyhlášena výzva na Šablony pro MŠ a ZŠ I.

24.6.2016Dne 23. června 2016 byla v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlášena výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjedn... Celý text >

Strategický rámec MAP - 1. zásadní dokument pro místní školství - se blíží ke schválení

8.6.2016V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Hranicko se blížíme k prvnímu zásadnímu bodu, a tím je schv... Celý text >

Přípravy cyklostezky ze Skaličky do Hranic jsou v plném proudu

27.5.2016Od roku 2014 se především město Hranice, obce Skalička a Ústí, ale též Mikroregion Hranicko, MAS Hranicko, Lázně Teplice n.B. a další subjekty zabývají... Celý text >

Šance zapojit se do letní soutěže o ceny „Putování po muzeích Hranicka“

18.5.2016V rámci druhého ročníku letní muzejní soutěže vyšel v Hranickém deníku 6.5.2016 hrací plán. Až do 29. července bude postupně v každém dal&scaro... Celý text >

Analýza MŠ a ZŠ na Hranicku - podívejte se a připomínkujte

12.5.2016Školy a školky na Hranicku se v průběhu prosince 2015 zapojily do celorepblikového dotazníkového šetření MŠMT ČR. Odborný tým projektu MAP pro Hranick... Celý text >

1.číslo Zpravodaje MAP je venku!

2.5.2016Milí čtenáři, po třech měsících od zahájení projektu vychází první číslo Zpravodaje MAP, ve kterém se dočtete vše podstatné o pr... Celý text >

Zapojte se do letní soutěže o ceny „Putování po muzeích Hranicka“

20.4.2016MAS Hranicko připravilo pro všechny děti i dospělé už druhý ročník letní muzejní soutěže a tentokrát spojilo síly s Hranickým týdnem. „6. květn... Celý text >
© 2007-2016 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU