Aktuality

MAS vyhlašuje Výzvu č.8 MAS-PRV zaměřenou na veřejná prostranství

27. 1. 2022

MAS Hranicko dne 7.2.2022 vyhlásí Výzvu č.8 dotačního programu MAS-PRV (Program rozvoje venkova). Výzva potrvá do 10.3.2022 a MAS v rámci ní rozdělí částku 2 134 948,- Kč. Podpořeny budou žádosti o dotaci v jediné Fichi 20 tentokrát zaměřené výhradně na oblast A) Veřejná prostranství.

MAS nastavila alokace dotačního programu MAS-PRV na roky 2022-2023

20. 1. 2022

Valná hromada MAS Hranicko rozhodla 18.1.2022 o nastavení finančních alokací jednotlivých Fichí (oblastí podpory) dotačního programu MAS-PRV na roky 2022 - 2023

Strategie rozvoje regionu Hranicko 2021 - 2027 schválena

20. 1. 2022

Definitivní podobu má základní rozvojový dokument MAS Hranicko na následující období. Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území MAS Hranicko byla nejprve dne 4.11.2021 schválena Ministerstvem pro místní rozvoj, dne 18.1.2022 pak také Valnou hromadou MAS.

Do 13. Výzvy programu MAS-IROP byla podána 1 Žádost o podporu

19. 11. 2021

MAS Hranicko dne 15.11.2021 uzavřela 13. Výzvu MAS-IROP Bezpečnost dopravy IV., do kterého se přihlásila obec Všechovice s projektem "Bezpečnost dopravy v obci Všechovice"

Jak pracovat s talentem?

17. 11. 2021

23. listopad bude v našem MAPu ve znamení talentu!

5. číslo Zpravodaje MAP

17. 11. 2021

Opět po půl roce jsme pro Vás sestavili další číslo zpravodaje plné zajímavých informací ze školství v našem regionu.

Metodika logopedické péče v MŠ

17. 11. 2021

Série webinářů s Mgr. Lucií Pavlicovou

MAS vyhlašuje 13. výzvu MAS-IROP Bezpečnost dopravy IV.

12. 10. 2021

Jedná se o poslední výzvu dotačního programu MAS-IROP. 13. Výzva MAS-IROP Bezpečnost dopravy IV. má alokaci 974 141,- Kč CZV a uzávěrku pro příjem žádostí 14.11.2021 včetně.

MAS dokončila Koncepční část Strategie rozvoje regionu Hranicko 2021 - 2027

6. 9. 2021

MAS Hranicko překročila významný milník a splnila tak další krok k zajištění dalších dotačních prostředků pro region a realizaci nových projektů.

MAS v rámci Výzvy č.7 MAS-PRV podpoří 3 projekty na vybavení školních jídelen

25. 8. 2021

Tematicky zaměřená Výzva č.7 MAS-PRV nabídla prostředky na vybavení mateřských a základních škol. Byly podány celkem 4 Žádosti o dotaci, 1 žadatel odstoupil během administrativní kontroly na vlastní žádost. Do fáze věcného hodnocení tak postoupily 3 podané projekty. Vzhledem k tomu, že v úhrnu nepokryly celou alokaci Výzvy a získaly dostatečný počet bodů, byly všechny tři dne 24.8. 2021 vybrány Výborem MAS k získání dotace.