Aktuality

Výrobci pozor!!! - prodloužení VIII. výzvy o certifikaci regionálního produktu značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®

3. 3. 2021

Výrobci, řemeslníci a zemědělci můžete své výrobky nebo produkty přihlásit až do 23. března 2021 do 12.00 hod. v sídle koordinátora MAS Hranicko, z.s.

Grantový program regionu Hranicko 2021 vyhlášen

1. 3. 2021

Organizátoři kulturních, sportovních či vzdělávacích akcí si mohou požádat o příspěvek na organizaci a zajištění těchto akcí.

MAS zveřejnila AVÍZO Výzvy č.6 dotačního programu MAS-PRV

16. 2. 2021

MAS Hranicko dokončila proces příprav a schvalování parametrů pro blížící se Výzvu č.6 dotačního programu MAS-PRV v rámci níž nabídne téměř 10 milionů korun zemědělcům, drobným podnikatelům, nově ovšem též spolkům a obcím na rozvoj kulturního a spolkového zázemí.

Vyhlášení VIII. výzvy k certifikaci značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®

16. 2. 2021

MAS Hranicko z. s. vyhlašuje osmou výzvu k předkládání žádostí o udělení značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® a žádostí o obnovení certifikátů výrobcům, jimž platnost značky „vypršela“. Výrobci, řemeslníci a zemědělci, můžete své výrobky přihlásit od 16. 2. do 3. 3. 2021.

DOTAZNÍK PRO OBYVATELE REGIONU HRANICKO - prosinec 2020/únor 2021

8. 1. 2021

MAS Hranicko spustilo dotazníkové šetření (www.regionhranicko.cz/dotaznik) mezi obyvateli regionu Hranicko, ke zjištění jejich spokojenosti, názorů a vizí se životem v regionu. Dotazník je důležitou součástí vzniku zásadního materiálu STRATEGIE ROZVOJE REGIONU HRANICKO 2021-2027.

Společný dárek pro seniory

18. 12. 2020

Tak se jmenuje vánoční projekt, který vznikl pod záštitou Místního akčního plánu II (MAP II).

Seminář pro příjemce - OPZ

7. 12. 2020

MAS Hranicko informuje o konání semináře pro příjemce v Operačním programu zaměstnanost (OPZ).

3. číslo Zpravodaje MAP pro Hranicko II

27. 11. 2020

V listopadu vyšlo nové číslo zpravodaje MAP pro Hranicko II.

Vzdělávací akce v rámci projektu MAP pro Hranicko II

27. 11. 2020

V rámci projektu MAP pro Hranicko II se snažíme pořádat aktivity na míru regionu.

11. a 12. Výzva programu MAS-IROP uzavřeny, podány 3 Žádosti o podporu.

14. 10. 2020

MAS Hranicko dne 6.10.2020 uzavřela 11. Výzvu MAS-IROP Bezpečnost dopravy III. s 2 podanými Žádostmi o podporu a 12. Výzvu MAS-IROP Cyklodoprava II. s 1 podaným projektem.