Aktuality

Nové regionální on-line tržiště výrobců a živnostníků - zapojte se zdarma

28. 5. 2020

Nová kampaň zacílená na regionální soběstačnost pod názvem Regiony sobě! jde do další fáze. Místní akční skupiny vytvořily on-line tržiště regionálních producentů, výrobců, řemeslníků a poskytovatelů služeb, na němž se mohou propagovat i subjekty z Hranicka a to zcela zdarma.

MAS vybrala k získání podpory 7 projektů v rámci Výzvy č.5 MAS-PRV

26. 5. 2020

Výbor MAS na svém jednání 26.5.2020 potvrdil doporučení Výběrové komise MAS a vybral k podpoře celkem 7 projektů, 5 z Fiche 11 a po jednom z Fiche 12 a 14.

Poznej Cyklostezku Bečva

25. 5. 2020

Cyklobus na Bumbálku znovu začíná jezdit

Hranicko sobě!

30. 4. 2020

Jiná doba žádá jiný přístup. Zkusme se teď zaměřit mnohem více na svůj vlastní region. Poznávejme ho na výletech, propagujme ho u svých známých, kupujme místní výrobky, zapojme se do činnosti spolků či jako dobrovolníci. Takto můžeme výrazně pomoct Hranicku postavit se opět na nohy! Prosíme sdílejte a šiřte dál, díky.

V 7. výzvě dotačního programu MAS-OPZ na Sociální podnikaní (neinvestiční podpora) II. se podařilo vybrat úspěšného žadatele.

30. 4. 2020

V dubnu MAS Hranicko provedla výběr žádosti o podporu, podané do 7. výzvy dotačního programu MAS-OPZ na Sociální podnikaní (neinvestiční podpora) II.

Chystá se dobudování dalšího úseku Cyklostezky Bečva

29. 4. 2020

Chystá se dobudování dalšího úseku Cyklostezky Bečva

Prodloužení lhůty pro podání žádostí do Grantového programu

26. 3. 2020

Termín pro podání žádosti do Grantového programu regionu Hranicko se prodlužuje do 3.4.2020 do 12 hodin.

MAS Hranicko vybrala úspěšného žadatele v 8. výzvě Socialní podniky II.

17. 3. 2020

MAS Hranicko v březnu provedla výběr žádosti o podporu, podané do 8. výzvy dotačního programu MAS-IROP na Sociální podniky II. Výzva na toto opatření byla vyhlášena již podruhé a nyní byl podán jeden úspěšný projekt Máme zelenou – máme šanci – Hranická rozvojová s.r.o.

Grantový program - změna

16. 3. 2020

Změna v podávání žádostí Grantového programu - elektronicky emailem, v písemné podobě až před podpisem smlouvy.

10. Výzva programu MAS-IROP Infrastruktura ZŠ II. uzavřena, podáno 7 Žádostí o podporu.

3. 3. 2020

MAS Hranicko o půlnoci z 2. na 3.3.2020 uzavřela 10. Výzvu dotačního programu MAS-IROP Infrastruktura ZŠ II. Podáno bylo celkem 7 Žádostí o podporu s celkovým objemem 11 453 712 Kč způsobilých výdajů, což je převis cca o 27% nad alokací Výzvy.