Grantový program 2009

Nositel programu

Mikroregion Hranicko

Cíl programu

Grantový program regionu Hranicko je připravován a realizován ve spolupráci Mikroregionu Hranicko, Hranické rozvojové agentury a významných firem sídlících na Hranicku a je výrazem společného zájmu veřejného sektoru a soukromého sektoru na zlepšování podmínek života v našem regionu. Cílem programu je nejen obohatit nabídku kvalitních kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí s důrazem na děti a mládež na území regionu Hranicko, ale i zvýšit jejich kvalitu a vzájemnou provázanost. Program poskytuje jednorázové příspěvky na zorganizování akce vybraným žadatelům, které naplňují podmínky programu.

Rozpočet programu:150 000 Kč

Popis programu

Grantový program regionu Hranicko v roce 2009 vstupuje do svého druhého ročníku za účasti hned pěti významných firem z Hranicka. Ty se rozhody, ve spolupráci s Mikroregionem Hranicko, podpořit kulturu, sport a vzdělávání prostřednictvím malých grantů, které se podle společných pravidle rozdělují ze společného fondu. Celkem takto bude rozděleno 135.000 Kč v oblastech kultury, sportu a vzdělávání.

Malé granty až do výše 10.000 Kč bude rozdělovat komise složená ze zástupců zapojených firem podle předem dohodnutých kritérií. Sběr žádostí bude probíhat od 30. března do 20. dubna v kanceláři Hranické rozvojové agentury, která má koordinaci programu na starost.

Termín realizace

Zahájení:březen 2009
Ukončení:duben 2010