10. Výzva MAS-IROP Infrastruktura ZŠ II. vyhlášena

9. 1. 2020

MAS Hranicko dne 13.1.2020 vyhlásila 10. výzvu dotačního programu MAS-IROP Infrastruktura ZŠ II. Uzávěrka výzvy je v pondělí 24.2.2020 v 23:59h.
Alokace činí 8 972 759 Kč celkových způsobilých výdajů, z toho dotace činí 95% a vlastní spolufinancování žadatele činí 5%.

MAS stanovila max. výši způsobilých výdajů na 1 žádost o podporu na 3 000 000 Kč. MAS zároveň vyřadila ze způsobilých výdajů pro tuto Výzvu veškeré vedlejší aktivity projektu, jejichž seznam najdete na str. 32 Specifických pravidel viz příloha. Cílem je soustředit dotační podporu na samotné jádro aktivit spočívající v nákupu vybavení či stavebních rekonstrukcích a ušetřenými prostředky pokrýt ve finále více podaných žádostí.

V příloze aktuality naleznete text výzvy a kritéria pro hodnocení žádosti. Další podklady včetně příloh, vzorů atd. najdete na webu http://www.regionhranicko.cz/sclld  včetně dokumentace nadřazené 68. výzvy IROP. Upozorňujeme, že Výzva se bude řídit Specifickými pravidly verze 1.3., která se odlišují od verze platné v době vyhlášení předchozí 4. výzvy MAS-IROP Infrastruktura ZŠ I..

MAS pořádá pro zájeme Informační seminář pro žadatele, který se uskuteční ve středu 22.1.2020 od 13h, v zasedací místnosti MAS, Kunzova vila, Tř. 1. máje 328, Hranice. K účasti na semiáři se prosím přihlaste na emailu f.kopecky@regionhranicko.cz

MAS poskytuje rovněž individuální konzultace k Vašim projektovým záměrům, neváhejte se obrátit na vedoucího manažera MAS Františka Kopeckého, 773583020, f.kopecky@regionhranicko.cz.

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení