10. Výzva MAS-IROP Infrastruktura ZŠ II. prodloužena o 7 dnů

20. 2. 2020

Výbor MAS schválil dne 19.2. posunutí uzávěrky 10. Výzvy MAS-IROP Infrastruktura ZŠ II. o 7 dnů, tj. z původního termínu 25.2. 00:00h na 3.3.2020 00:00h. Důvodem posunu je zajištění dostatečného prostoru žadatelům pro přípravu kvalitních Žádostí o podporu.

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení