11. a 12. Výzva programu MAS-IROP uzavřeny, podány 3 Žádosti o podporu.

14. 10. 2020

MAS Hranicko dne 6.10.2020 uzavřela 11. Výzvu MAS-IROP Bezpečnost dopravy III. s 2 podanými Žádostmi o podporu a 12. Výzvu MAS-IROP Cyklodoprava II. s 1 podaným projektem.

V 11. výzvě tak došlo k dvojnésobnému převisu zájmu, o zisk dotace se uchází projekty obce Bělotín na dobudování chodníků v Kunčicích a obce Všechovice na zvýšení bezpečosti chodců v centru obce.

 

Ve 12. výzvě jediný projekt na vybudování cyklsotezky mezi Bělotínem a Hranicemi po splnění podmínek vyčerpá do koruny celou alokaci Výzvy.

Seznamy podaných Žádostí o podporu naleznete v příloze Aktuality nebo na těchto odkazech:

https://www.regionhranicko.cz/docs/1602663078_MAS-Hranicko-seznam-prijatych-zadosti-Vyzva-c11-2020-IROP_evnvj5qh3s.pdf

https://www.regionhranicko.cz/docs/1609690806_MAS-Hranicko-seznam-prijatych-zadosti-Vyzva-c12-2020-IROP_4yl3fqwh3d.pdf

Podané žádosti nyní projdou procesem kontrol a bodového hodnocení, což obstará management a Výběrová komise MAS. Během zimy bude následně zveřejněn seznam doporučených žádostí, který bude předložen Centru pro regionální rozvoj patřícímu pod Ministerstvo pro místní rozvoj. Též toto centrum ještě podané žádosti znovu zkontroluje a během jara 2021 Řídící orgán IROP vydá úspěšným žadatelům Právní akty o poskytnutí podpory.

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení