6 základních škol uspělo v 10. Výzvě dotačního programu MAS-IROP. Vybaví odborné učebny za víc jak 8 milionů korun.

13. 10. 2020

Výbor MAS Hranicko na svém posledním jednání schválil doporučení Výběrové komise a vybral k získání dotace hned 6 projektů základních škol z regionu. Bohužel kvůli převisu zájmu nemohla být uspokojena 7. žádost v pořadí.

Školy získají vždy 95% dotace, které do výše celkového rozpočtu doplní 5% vlastních prostředků.

O pořadí projektů nakonec rozhodlo kritérium poměru částky požadované dotace vůči počtu žáků školy. Nejlepší hodnocení získala ZŠ Šromotovo, kde přepočet investice "na žáka" v podané Žádosti o podporu dosáhla pouze něco přes 2.000 Kč. Za 1,6 milionu tak vznikne ve škole nová robotická laboratoř.

Uspěly ale i menší školy z regionu. Zatímco ZŠ Partutovice se za víc jak 400.000 Kč zaměří na vybavení počítačové učebny, v Ústí se stočí více k přírodopisu vybudováním učebny přírodních věd, ale též digitálních technologií. Investovat se bude cca 670.000 Kč.

Přiměřený poměr rozpočtu projektu vůči počtu žáků školy přihrál vyšší místo v pořadí žádostí též základním školám ze Stříteže nad Ludinou a Všechovic. V obou případech se bude inovovat učebna digitálních technologií. Ve Stříteži za 850.000 Kč, ve Všechovicích téměř za 2 miliony korun.

Největší dotace, 2.850.000 Kč, při celkově třímilonovém rozpočtu poputuje do Základní školy Potštát, kde vznikne atraktivní enviromentální učebna.

Všechny podpořené projekty se zavázaly k využívání učeben rovněž v rámci mimoškolního, tzv. neformálního vzdělávání a uzavřely dohody s jinými základkami či mateřinkami z regionu o občasném, ale pravidelném využití formou exkurzí čí výpůjčky učebny k vlastní vyučovací hodině. Realizace je plánována nejčastěji na první polovinu roku 2021.

Bohužel kvůli převisu požadovaných dotací nad alokací výzvy nebylo možno podpořit projekt ZŠ Hustopeče nad Bečvou, kde je nadále v plánu za 3 miliony korun vybavit další 3 odborné učebny. Podrobnosti viz přiložená tabulka vybraných projektů.

Podáno bylo celkem 7 Žádostí o podporu s celkovým objemem 11.453.712 Kč způsobilých výdajů, Alokace výzvy nabízela po nedávném navýšení o 86.406 Kč celkem 9.059.165 Kč, 6 vybraných žádostí proinvestuje v úhrnu celkem 8.453.712 Kč. Zbylých 605.453 Kč bude nabídnuto 7. projektu v pořadí, který může realizovat projekt i s touto poníženou dotací, musel by ale zachovat původní rozsah plánovaných aktivit a investic. Pravděpodobnější je tak vyhlášení ještě jedné úzce zaměřené výzvy, kterou by na jaře 2021 mohly ovšem kromě výše uvedeného "zbytku" doplnit i prostředky podobně zbylé v dalších 2 právě ukončených výzvách programu MAS-IROP.

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení