7. Výzva MAS-IROP Bezpečnost dopravy II. prodloužena o 14 dnů

20. 1. 2020

Dne 17.1.2020 rozhodl Výbor MAS o prodloužení data pro příjem žádostí o podporu, a to z důvodu zajištění dostatečného prostoru žadatelům pro přípravu kvalitních Žádostí o podporu a to do 4.2.2020 00:00h.

Modifikovanou výzvu ke stažení naleznete v příloze Aktuality

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení