8.Výzva na MAS-IROP Sociální podniky ukončena, podána 1 žádost o podporu

7. 10. 2019

MAS Hranicko v pondělí 30.9. uzavřela 8. Výzvu dotačního programu MAS-IROP Sociální podniky – infrastruktura II. Podána byla 1 žádost o podporu.

Jedná se o projekt  žadatele Hranické rozvojové s.r.o. s názvem „Máme zelenou – máme šanci“, jehož cílem je nákup vybavení na údržbu zeleně pro soukromý i veřejný sektor a údržbu chodníků  a komunikací v letním i zimním období. V rámci projektu bude nakoupeno veškeré potřebné nářadí k zajištění těchto služeb  a vzniknou 2 nová pracovní místa pro osoby z cílové skupiny. Jedná se o přídatnou činnost, kterou podnik Hranická rozvojová s.r.o. dosud neprovozoval. 

Přehled podaných žádostí je uveden v příloze této Aktuality. Požadovaná dotace činí 1 370 020 celkových způsobilých výdajů, alokace výzvy činí taktéž 1 370 020 Kč.

Podaná žádosti nyní projde procesem kontrol a bodového hodnocení, které provedou management a Výběrová komise MAS. Po jejich ukončení bude následně zveřejněn seznam doporučených žádostí. Tento seznam MAS předává Řídicímu orgánu IROP na Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR).  MMR provádí Závěrečné ověření způsobilosti vybraných projektů a úspěšným žadatelům vydá právní akt o poskytnutí podpory. 

 

Autor:Karolína Berousková
E-mail:k.berouskova@regionhranicko.cz