8. jednání ŘV MAP

3. 5. 2021

Na konci dubna proběhlo již 8. jednání ŘV MAP s ohledem na situaci formou per rollam

Při tomto hlasování byla schválena aktualizace Strategického rámce MAP pro Hranicko, schválena aktualizace složení pracovní skupiny Podnikavost, iniciativa, polytechnika a kariérové poradenství a odsouhlasena 2. průběžná sebehodnotící zpráva.

Zápis z hlasování je ke shlédnutí v příloze.

Autor:Mgr. Hana Gaďurková
E-mail:h.gadurkova@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení