AKTUALITA K PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT

28. 5. 2024

Pozastavení příjmu nových žádostí v programu Nová zelená úsporám Light

Dne 22. 5. 2024 došlo k dočasnému pozastavení příjmu nových žádostí z důvodu vyčerpání finančních prostředků.

V současné době se připravují podmínky nové výzvy NZÚ Light, která ještě lépe zacílí na nejzranitelnější domácnosti a budou rozšířeny možnosti v rámci zateplení. V nové výzvě také dojde k úpravě některých podmínek, které budou mít vliv na výpočet dotace. Vzhledem k vyhlášení nové výzvy a částečné úpravě podmínek dojde také ke změně povinných příloh k žádosti.

K otevření příjmu žádostí v nové výzvě NZÚ Light dojde opět na konci června.

Kontakt: Barbora Matušková, tel. 724 202 533, mail b.matuskova@regionhranicko.cz

Autor:Barbora Matušková
E-mail:b.matuskova@regionhranicko.cz