Aktualizace Strategického rámce MAP

8. 12. 2022

Ve středu 14.12.2022 se podruhé sejde Řídicí výbor MAP.

Hlavním bodem tohoto jednání bude aktualizace Strategického rámce MAP, respektive tabulky investičních priorit, která obsahuje záměry vzdělávacích institucí z regionu odsouhlasené zřizovatelem.

Dalšími body jednání bude aktualizace složení pracovních skupin a aktuální informace z realizace projektu, hlavně k aktualizaci analytické části strategického dokumentu MAP.

Pokud někdo nezaslal své tabulky investičních priorit v termínu uvedeném v mailu, může tak ještě učinit nejpozději do úterý 13.12.2022.

 

Autor:Mgr. Hana Gaďurková
E-mail:h.gadurkova@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení