Aktuálně: Sdělení k realizaci šablon

28. 4. 2020

Řídicí orgán OP VVV si je vědom možných negativních dopadů mimořádných opatření kvůli pandemii koronaviru na realizaci šablon.

Z tohoto důvodu předkládáme příjemcům možná řešení k minimalizaci rizik. Věříme, že tento dokument pomůže přijmout taková opatření, aby naplnění cílů projektů nebylo ohroženo. Dokument je k dispozici v příloze nebo na webových stránkách OP VVV - ZDE.

Zároveň byla také prodloužena možná realizace projektů z 2. vlny šablon z 24 měsíců na max. 30 měsíců. Bližší informace naleznete na stránkách OP VVV.

V případě dotazů se obraťte na animátorku škol Hanu Gaďurkovou, h.gadurkova@regionhranicko.cz, 773 593 020.

Autor:Mgr. Hana Gaďurková
E-mail:h.gadurkova@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení