Chůva v šablonách

24. 7. 2020

Mateřské školy mohou i nadále platit chůvy ze šablon!

Začátkem července 2020 byla schválena vyhláška č. 319/2020, kterou se mění dosavadní vyhláška o předškolním vzdělávání. Důsledkem této vyhlášky je zachování možnosti financování chův ze šablon – ať už v projektech druhé vlny šablon, nebo ve výzvě Šablony III.

Školy mohou automaticky pokračovat ve využívání šablony chůva od 1. 9. 2020, není potřeba žádné oznámení či žádost o prodloužení realizace této šablony. V souladu s podmínkou šablony je vždy k začátku školního roku nutné mít v mateřské škole zapsány min. 2 děti, které dosáhnou tří let v druhé polovině školního roku.

Autor:Mgr. Hana Gaďurková
E-mail:h.gadurkova@regionhranicko.cz