Chystá se 1. jednání Řídicího výboru MAP IV

3. 1. 2024

V úterý 9. ledna 2024 od 14:30 proběhne ustavující jednání ŘV MAP.

Program jednání bude celkem rozsáhlý, ale jedná se v podstatě o aktualizaci základních dokumentů z projektu MAP III, které přepracováváme do podoby projektu MAP IV.

1.  Úvod, přivítání
2.  Jmenování ověřovatele zápisu, schválení programu jednání
3.  Představení projektu MAP pro Hranicko IV
4.  Projednání a schválení aktualizovaného složení ŘV MAP k 9. 1. 2023, představení jednotlivých členů
5.  Volba předsedy ŘV MAP
6.  Projednání a schválení Statutu ŘV MAP IV
7.  Projednání a schválení Jednacího řádu ŘV MAP IV
8.  Informace k pracovním skupinám (PS), projednání a schválení nominovaných členů
9.  Projednání a schválení Organizační struktury projektu
10. Projednání a schválení Komunikačního plánu, Identifikace dotčené veřejnosti
11. Aktualizace SR MAP
12. Různé, diskuze, závěr

 

 

Autor:Mgr. Hana Gaďurková
E-mail:h.gadurkova@regionhranicko.cz