Evaluace projektu MAP a co nás ještě čeká?

14. 11. 2023

Projekt Místní akční plán vzdělávání pro území SO ORP Hranice III tzv. MAP III, který je realizován Místní akční skupinou (MAS) Hranicko od srpna loňského roku a je spolufinancován Evropskou unií, se pomaličku blíží ke svému konci.

Od konce června, kdy Řídicí výbor MAP schválil aktualizovanou dokumentaci MAP III s akčními plány na roky 2024 a 2025, jsme se soustředili na popis potřeb škol a hlavně na hodnocení celého procesu akčního plánování, který v našem regionu probíhá již od roku 2016, kdy začal MAP I.

Z evaluačních zjištění vyplývá, že pro školy byly nejpřínosnější typicky „mapácké“ aktivity jako sdílení zkušeností, inspirace z jiných škol, získávání kontaktů, pozitivně byl hodnocen také informační a dotační servis pro školy, plánování podložené regionálními specifiky a rozvoj v různých kompetencích. Určitě se změnila také výuka informatiky a rozvoj digitální gramotnosti na základních školách díky podpoře místního odborníka na ICT. Školy také získaly tipy na různé pomůcky, vybavení, odborníky a další podporu. Vše je přehledně shrnuto v závěrečné evaluační zprávě, kterou naleznete v příloze. Případné připomínky můžete posílat na mail h.gadurkova@regionhranicko.cz do 24.11.2023.

Do konce listopadu nás čeká ještě společné setkání všech členů pracovních skupin (22.11.2023), informativní setkání ke kvalitě vzdělávání se zástupci zřizovatelů (28.11.2023) a závěrečné setkání Řídicího výboru MAP (29.11.2023), na kterých projednáme vše potřebné pro zdárné ukončení projektu.

Autor:Mgr. Hana Gaďurková
E-mail:h.gadurkova@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení