DOTAZNÍK PRO OBYVATELE REGIONU HRANICKO - prosinec 2020/únor 2021

8. 1. 2021

MAS Hranicko spustilo dotazníkové šetření (www.regionhranicko.cz/dotaznik) mezi obyvateli regionu Hranicko, ke zjištění jejich spokojenosti, názorů a vizí se životem v regionu. Dotazník je důležitou součástí vzniku zásadního materiálu STRATEGIE ROZVOJE REGIONU HRANICKO 2021-2027.

Dotazníky vyplňujte zde: www.regionhranicko.cz/dotaznik , taktéž je můžete vyplnit ve fyzické podobě, k dostání jsou na Vašich obecních úřadech. Uzávěrka pro sběr dotazníků je 15.2.2021.

Strategie určí vize, cíle, priority a opatření pro budoucí rozvoj našeho regionu ve všech významných oblastech našeho života a jeho existence je nezbytnou podmínkou pro to, aby se náš region mohl v budoucím období účastnit čerpání dotací z národních i evropských zdrojů v objemu až 100 milionů Kč! 

Pokud má dokument odpovídat skutečným potřebám místních obyvatel, je velmi důležité znát Vaše aktuální názory a přání, potřebujeme vědět, jak jste (ne)spokojeni s nejrůznějšími oblastmi Vašeho života, v čem vidíte příležitosti a v čem pro změnu ohrožení Vašeho spokojeného a šťastného žití v regionu Hranicko.

Dotazník je zcela anonymní, dává taktéž prostor k Vašemu slovnímu vyjádření a bude sloužit výhradně pro potřeby organizace zaměřující se na rozvoj regionu Hranicko a Vašich obecních úřadů. Pokud nechcete na některou otázku odpovědět, nechte ji nevyplněnou, pouze statistické dotazy jsou povinné.

Pevně doufáme, že si ve svém programu najdete zhruba 10-15 minut na jeho vyplnění, předem děkujeme za Váš aktivní přístup. Budeme rádi, když o dotazníku řeknete také svým rodinným příslušníkům, známým a kolegům.

S dotazy se obracejte na manažera MAS Hranicko Mgr. Františka Kopeckého, tel.: 773583020, e-mail: f.kopecky@regionhranicko.cz

Děkujeme za Váš čas a ochotu!

Autor:Šárka Vránová
E-mail:s.vranova@regionhranicko.cz