Dotační program MAS-OPZ za období 2014 - 2020 byl ukončen

3. 7. 2023

Program MAS-OPZ byl zaměřen na tzv. „měkkou podporu“ v oblastech sociálních služeb, zaměstnanosti či slaďování rodinného a pracovního života. V 7 výzvách bylo podáno 13 Žádostí o dotaci, bohužel větší polovina z nich nesplňovala celkem přísné podmínky programu a MAS je tak nemohla podpořit. Díky opakovaným výzvám se však na Hranicku zrealizovalo celkem 6 projektů.

Prostředky putovaly především na mzdové výdaje pracovníků v registrovaných sociálních službách a 1 sociálním podniku, Velká část financí pak podpořila zaměstnávání ohrožených osob na trhu práce pod hlavičkou Mikroregionu Hranicko a stihlo se také několik turnusů příměstských táborů. Celkově bylo do území regionu Hranicko přiděleno 16,95 miliónů korun.

Díky kvalitně připraveným žádostem se podařilo zazávazkovat 16,8 miliónů Kč. Za celé období se pak podařilo vyčerpat 15 419 789,- Kč dotace, což představuje 15,97 miliónů korun celkových rozpočtů všech projektů (včetně spolufinancování 2 žadatelů, kteří neměli 100 % dotaci). Můžeme směle říci, že toto je částka, kterou byli občané našeho regionu v rámci programu MAS-OPZ podpořeni.

Velkým úspěchem je tedy úspěšnost v čerpání přes 94%.

Autor:Olga Vilímková
E-mail:o.vilimkova@regionhranicko.cz