Dýňové hrátky

14. 12. 2022

Projektový den dětí z Junáka v Hranicích se uskutečnil ve čtvrtek 27. 10. 2022 v přírodní skautské zahradě. Akce proběhla v rámci projektu "Podpora zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Olomouckém kraji". Projektový den je podpořený evropskými fondy a MŠMT.

Děti nejdříve poslouchaly pohádku o dýni a povídání o měsíci říjnu – co se v tomto ročním období v přírodě odehrává, což si mohly ověřit přímo v přírodní zahradě.  

Další součástí projektového dne bylo skupinové hledání stromu měsíce října – lísku, když strom společně našly a pojmenovaly, pozorovaly jaké má listy a plody, zda jsou jedlé a jak chutnají. Následovalo očekáváné dlabání dýně, na kterém děti spolupracovaly a dlabaly pomoc lžic. Semínka, která našly zkusily zasadit do záhonu.

Ve třetí části projektového dne děti společně vypracovávaly pracovní listy a řešily konkrétní úkoly a procvičovaly si grafomotoriku.

Na závěr děti  společně chystaly dřevo na oheň. Po nastavení bezpečnostních pravidel – jak se u ohně chováme, děti zkoušely rozdělat oheň bez sirek. Po úspěšném rozdělání ohně, krájely dýni a připravovaly suroviny na vaření kompotu. Během vaření na ohni byla pro děti připravená hra tzv. Kimovka, u které dochází k rozvíjení paměti.

Děti získaly znalosti ve změnách přírody - co se odehrává v přírodě v říjnu a v tradicích tohoto měsíce. Z projektového dne vyplynulo, že děti velmi oceňují při „vzdělávání", když mohou zapojit všechny smysly, mohou se daného dotýkat, očichat nebo dokonce i ochutnat. 

Autor:Olga Vilímková
E-mail:o.vilimkova@regionhranicko.cz