Komunitní centrum žilo Hip hopem

8. 8. 2023

Ke konci školního roku se sešly děti v prostorách Laviny v Hranicích a věnovali se Hip hopu. Aktivita probíhala v rámci projektu Společně pro Hranicko - MAS-OPZ+, díky podpoře z Evropské Unie.

Na dřívějších setkáních projevily přání mít prostor pro to, co je baví, což je tvorba hudby a poslech rapu, aby strávily společné chvíle se stejně naladěnými dětmi, s láskou k hudbě.

Komunitní pracovnice jim stručné povídala, jak vznikl rap, co je to pouliční hudba, jaké má kořeny a k čemu vlastně sloužila (vyzpívání se z emoční nepohody, snížení fyzické agrese, tvorba nezdravých part). Měla připravený i překlad jednoho známého, oblíbeného battle s výkladem jaká je skrytá myšlenka  a message toho daného textu.

Děti zde nalezly bezpečný prostor pro svou tvorbu, kde byly jasně stanovené mantinely. Důležitým aspektem bylo to, aby se nescházeli v ulicích, neprali se, nehádali nebo nepožívali návykové látky.

Účastníci se dobře bavili. Přicházely a odcházely nové děti a na konci se shodly, že by chtěly tuto akci pravidelně opakovat jednou měsíčně. 

Autor:Olga Vilímková
E-mail:o.vilimkova@regionhranicko.cz