Konference Jak společně podporovat efektivní profesní učení učitelů!

18. 5. 2023

Online konference pořádaná Partnerstvím pro vzdělávání 2030+ je jednou z celé série vzdělávacích akcí a panelových diskuzí, které se týkají systému vedení a podpory pro mateřské a základní školy.

Hlavním cílem je přemýšlet společně o tom, jak můžeme podporovat učení učitelů, které vede k lepšímu učení žáků. Akce je součástí příprav na druhé kolo veřejné konzultace, která proběhne na podzim 2023 na téma: Jak nastavit střední článek, aby zlepšoval vzdělávací výsledky, wellbeing a rovné šance žáků?
Na akci se přihlašujte zde.

Program konference naleznete v příloze.

Informace o předcházejících / navazujících vzdělávacích akcích naleznete na stránkách www.stredniclanek.cz.

Autor:Mgr. Hana Gaďurková
E-mail:h.gadurkova@regionhranicko.cz