Kroužek pro předškoláky, setkávání rodičů dětí s postižením a podpora pedagogů

5. 2. 2024

To jsou aktivity, které bude realizovat pracovní skupina pro rovné příležitosti v rámci projektu MAP pro Hranicko již s pořadovým číslem IV, který realizuje Místní akční skupina (MAS) Hranicko z. s..

Kroužek pro předškoláky“ je určený pro děti, které jdou v letošním školním roce k zápisu do 1. třídy, tedy i pro děti, které mají odklad školní docházky. Cílem kroužku je připravit tyto děti na snazší a úspěšný vstup do základní školy. V rámci kroužku budou hravou formou rozvíjeny dovednosti v oblasti zrakového a sluchového vnímání, grafomotoriky, prostorové orientace, paměti a koncentrace pozornosti. Vše proběhne v malé skupince v počtu 6-8 dětí. Pokud bude zájemců vyšší počet, zvážíme otevření více skupin. Kroužek nemusí probíhat jen v Hranicích, ale v jakékoliv obci ORP Hranice se základní školou. První běh kroužku proběhne ve čtvrtek 29. února 2024 na ulici Teplická 238 (budova SPC Hranice) od 15:30. Děti absolvují 6 lekcí do konce června. Zájemci se mohou hlásit u Mgr. Veroniky Vykopalové (e-mail: vveronika.vvykopalova@gmail.com), která poskytne bližší informace a závaznou přihlášku do kroužku.

Další naplánovanou aktivitou je „setkávání rodičů dětí s postižením“. První neformální setkání se uskuteční 29. února 2024 v prostorách LAVINY Hranice z.s. od 15:30. Setkání je určeno rodinám (rodiče, sourozenci, prarodiče) s dětmi různého věku s různým typem postižení. Smyslem setkávání je sdílení zkušeností, radostí i starostí a vzájemná podpora. V případě potřeby a zájmu ze strany rodičů bude možné zajistit na další setkání přítomnost odborníka na určité téma. Pro více informací a možnosti se přihlásit kontaktujte Mgr. Veroniku Vykopalovou (e-mail: vveronika.vvykopalova@gmail.com)

Třetí naplánovaná aktivita vzešla z potřeby pedagogů, asistentů pedagoga a speciálních pedagogů zapojených do projektu. Budou realizovány workshopy s cílem podpořit jejich práci. Setkávání bude primárně určeno k partnerskému nastavení spolupráce asistenta a učitele. Vše proběhne pod vedením zkušené mentorky, mediátorky, lektorky a supervizorky Mgr. Hany Kroupové. Pokud jste učitel nebo asistent pedagoga a máte pocit, že vaše spolupráce občas „skřípe“, nevíte si rady, jak spolu vycházet, komunikovat nebo naopak pokud Vám vše funguje, jste „sehraná dvojka“ a rádi se se svými zkušenostmi podělíte s ostatními, neváhejte a přihlaste se! Více informací poskytne členka pracovní skupiny pro rovné příležitosti Mgr. Gabriela Němčáková (gabriela.nemcakova@zsstruhlovsko.cz).

Za realizační tým MAP Mgr. Veronika Vykopalová, regionální metodik pro rovné příležitosti

Autor:Mgr. Hana Gaďurková
E-mail:h.gadurkova@regionhranicko.cz