Kroužky pro děti s odkladem a předškoláky

20. 5. 2024

Od února se nám v rámci projektu MAP pro Hranicko IV podařilo otevřít tři skupinky kroužků pro děti s odkladem školní docházky a pro předškoláky.

Kroužky jsou primárně určeny pro děti s odkladem a děti ohrožené školním neúspěchem. Cílem je připravit je na snazší a úspěšný vstup do základní školy a co nejvíce eliminovat případný školní neúspěch. Zábavnou formou jsou zde rozvíjeny dovednosti v oblasti zrakového a sluchového vnímání, grafomotoriky, prostorové orientace, paměti a koncentrace pozornosti. Celkem do kroužků dochází 26 dětí, které do konce června absolvují celkem šest setkání. Kroužky probíhají na třech místech v našem regionu. V budově ZŠ a MŠ Struhlovsko a ZŠ Hustopeče nad Bečvou děti provází Mgr. Lucie Pazderová, v budově SPC Hranice Mgr. Denisa Bajgarová. V příštím školním roce budeme v této aktivitě určitě pokračovat. Pokud máte dítě s odkladem a chcete jej připravit na vstup do základní školy, obracejte se na V. Vykopalovou na mailové adrese: vveronika.vvykopalova@gmail.com, která vám sdělí další informace k možnosti přihlášení se do této aktivity.

Autor:Mgr. Hana Gaďurková
E-mail:h.gadurkova@regionhranicko.cz