LAVINA má talent

9. 7. 2024

V červnu se konala v komunitním centru skvělá akce LAVINA má talent. Akce se konala v rámci projektu Společně pro Hranicko - MAS-OPZ+, díky podpoře z Evropské Unie.

Tentokrát přišlo asi 8 mládežníků a 12 dětí od 9 do 12 let. Začátek programu byl věnován seznámení s novými členy, volné komunikaci a občerstvení, což podpořilo socializaci a navazování nových přátelství.

Z počátku probíhaly různé hry na seznámení a odbourání stresu před nadcházející talentovou show. Účastníci si procvičili komunikaci, spolupráci a získali sebedůvěru pro své vystoupení. Tyto aktivity byly důležité pro zmírnění nervozity a vytvoření přátelské atmosféry.

Poté začali zapsaní účastníci talentové soutěže předvádět svá čísla. Stres a nervozita byly veliké, ale početná porota byla přátelská a ne příliš přísná. Účastníci předvedli různá vystoupení, od zpěvu a tance až po originální a kreativní čísla.

Nejoriginálnější vystoupení a vítězství získalo živé stříhání vlasů přímo v prostorách KC.

Akce byla velmi úspěšná. Navzdory počáteční nervozitě všichni odcházeli se skvělou náladou a těšili se na volný víkend.

Autor:Olga Vilímková
E-mail:o.vilimkova@regionhranicko.cz