MAS Hranicko dne 3. 12. 2019 vyhlásila Výzvy: 3. Realizace ÚSES a 4. Sídelní zeleň

5. 12. 2019

MAS Hranicko dne 3. 12. 2019 vyhlásila 3. a 4. výzvu dotačního programu MAS-OPŽP, jako reakci na nedočerpání alokace předchozí 1. a 2. výzvy. Obsahově se tak jedná o identické Výzvy, které dávají nový časový prostor žadatelům k přípravě a podání projektových žádostí.

MAS Hranicko dne 3. 12. 2019 vyhlásila 3. a 4. výzvu dotačního programu MAS-OPŽP, jako reakci na nedočerpání alokace předchozí 1. a 2. výzvy. Obsahově se tak jedná o identické Výzvy, které dávají nový časový prostor žadatelům k přípravě a podání projektových žádostí. 

3. Výzva Realizace ÚSES nabízí prostředky ve výši 500 000 Kč a umožňuje zakládání nových (100% dotace) či obnovu už existujících (80% dotace) územních systémů ekologické stability. 4.výzva podpoří výsadbu Sídelní zeleně, kdy je pro žadatele přichystán celkovým objem dotací ve výši 6.580.000,- Kč. Při 60% podpoře tak mohou být k realizaci vybrány projekty v celkové výši téměř 11 milionů Kč. Sběr žádostí potrvá do 6. 1. 2020 do 18h.

Cílem obou opatření je zvýšit celkovou biodiverzitu v sídlech (intravilánech obcí) ale i mimo ně ve volné krajině (extravilány) Podpořeny budou nejen projekty zabývající se revitalizací funkčních ploch zeleně ale i zakládání nových ploch zeleně.

Veškeré další informace k připravované výzvě najdou žadatelé na webu MAS v sekci Program MAS-OPZP, kde je zveřejněna výzva včetně příloh s podrobnějšími informacemi k podporovaným aktivitám a též kritéria, podle kterých budou projektové žádosti hodnoceny. 

Žádosti o podporu podávají žadatelé přes portál MS2014+. 

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte projektovou manažerku MAS Šárku Vránovou.  

Autor:Šárka Vránová
E-mail:s.vranova@regionhranicko.cz