MAS Hranicko přebírá koordinaci značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®

27. 1. 2020

MAS Hranicko tímo oznamuje, že provozně od 1.1.2020, oficiálně pak od 19.3.2020 (po přijetí členem Asociace regionálních značek) přebírá od Hranické rozvojové agentury koordinaci značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®. Ke změně dochází po vzájemné dohodě obou organizací stvrzené usnesením Valné hromady MAS Hranicko z 17.9.2019 a správní rady Hranické rozvojové agentury z 23.10.2019.

Je jistě vhodné na tomto místě hluboce poděkovat zaměstnankyním HRA Olze Vilímkové a Michaele Škrobánkové za jejich práci ve prospěch značky a místní produkce. I přesto, že jsme byli donedávna nejmenší značkou v celé ČR, jsme se díky nim rozhodně mezi ostatními značkami neztratili!

MAS Hranicko se tak zařadí po bok početného zástupu dalších MAS, které koordinují značky z rodiny ARZ na svých územích. Pro MAS Hranicko se jedná o záležitost známou a blízkou, stáli jsme u zrodu značky v roce 2012, s mnohými držiteli jsme v úzkém kontaktu, dění kolem značky pravidelně sledujeme.

Pevně doufáme, že ve spolupráci s držiteli a dalšími aktéry dokážeme značku dále rozvíjet a přinést nové nápady a impulsy na její další rozvoj. Především se budeme snažit pro rozvoj značení a místní produkce využít téměř 1 mil. Kč, které máme rezervovány pro projekty spolupráce MAS, kdy můžeme ve spolupráci s jinou MAS realizovat projekt na investice i propagační akce v oblasti značení. Rádi bychom se také zaměřili na větší propojení místní produkce s restauracemi a školními jídelnami v regionu. K tomu by mohl posloužit stále populárnější formát nějakého gastrofestivalu, jehož tradici bychom v Hranicích rádi zavedli.

Na konci ledna proběhne úvodní setkání MAS s držiteli značky, v běhu je takédotazníkové šetření, které by mělo ukázat spokojenost držitelů a naznačit budoucí směrování značky.

V roce 2019 se možnost získání značky MB rozšířila také o území MAS Podhostýnska, kde máme prozatím jediného držitele, takže se chceme v příštím roce soustředit i na propagaci značky mezi obyvateli a výrobci i v tomto sousedním regionu.

Oficiální web značky: http://www.regionalni-znacky.cz/moravska-brana/

Těšíme se na spolupráci, v případě jakýchkoliv dotazů a námětů se již nyní neváhejte obrátit na kontaktní osobu, kterou je Mgr. František Kopecký
MAS Hranicko z. s.
Tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice

Tel: 773583020
e-mail: f.kopecky@regionhranicko.cz

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz