MAS Hranicko připravuje výzvu OPZ na Prorodinná opatření

20. 2. 2018

S nejvyšší pravděpodobností (aktuálně probíhá metodické ověření výzvy na Řídicím orgánu Operačního programu Zaměstnanost) bude v pondělí 12. 3. 2018 vyhlášena výzva MAS-OPZ10 na Prorodinná opatření. Alokace výzvy činí 2 708 200 Kč celkových způsobilých výdajů, míra dotace činí 85 – 100 % výdajů dle typu příjemce.


V plánované výzvě budou podporovány aktivity v oblasti prorodinných opatření, konkrétně se jedná o:


1.) dětské skupiny (a)podnikové dětské skupiny, b) dětské skupiny pro veřejnost)


2.) příměstské tábory


3.) doprovody na kroužky a zájmové aktivity


4.) zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt)


5.) společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora


Veškeré další informace k připravované výzvě najdou žadatelé na stránce www.regionhranicko.cz/sclld v sekci Program MAS-OPZ, kde bylo zveřejněno Avízo výzvy včetně příloh, kde jsou uvedeny podrobnější informace k podporovaným aktivitám a kritéria, podle kterých budou projektové žádosti hodnoceny. 

Autor:Karolína Berousková
E-mail:k.berouskova@regionhranicko.cz