MAS Hranicko ustavuje pracovní skupiny pro období 2021 - 2027: přihlašte se k účasti!

18. 3. 2021

Jste aktivní? Zajímáte se o dění a budoucnost našeho regionu Hranicko? Pak se s námi zapojte do činnosti 3 tematických pracovních skupin. Právě v tomto období je jejich činnost zásadně důležitá, neboť se budou podílet na vzniku Strategie rozvoje regionu Hranicko na období 2021-2027 a následně na nastavení a rozdělení finančních alokací dotačních programů MAS v celkovém objemu až 100 milionů Kč. Pracvoní skupiny jsou otevřeny i nečlenům MAS Hranicko.

Náplň činnosti a četnost jednání pracovních skupin:
* Strategie rozvoje regionu Hranicko 2021-2027: tvorba SWOT analýzy, návrh vizí, cílů a aktivit Strategické části, možnost připomínkování dokumentu (počítáme se 3 jednáními v roce 2021)
* Dotační programy MAS 2022-2027: návrh podporovaných oblastí, návrh finančních alokací, návrh preferenčních kritérií a dalších podmínek (odhad 4 jednání v roce 2022, dále cca 2x ročně)
* Možnost podávat a řešit jakékoliv tematické podněty

Oblasti:
PS Ekonomický rozvoj (hlavní témata: podnikání, zemědělství, potravinářství, maloobchod, vzdělávání, SMART venkov ad.)
PS Obyvatelstvo a sociální infrastruktura (spolková a kulturní činnost, sociální služby a práce, prorodinné aktivity, zaměstnanost, vybavenost škol, samospráva ad.)
PS Životní prostředí, dopravní a technická infrastruktura (krajina, ochrana přírody, veřejná prostranství a zeleň, cyklostezky, chodníky, technické sítě, komunitní energetika, památky, občanská vybavenost ad.)

Prosíme Vás o vyjádření zájmu členství v té které pracovní skupině vyplněním stručné registrace zde:
https://forms.gle/qbB1A9ZrAHxcA4vX9 
a to nejpozději do 26.3.2021.

Do pracovních skupin jsou zváni i nečlenové MAS, proto prosím přizvěte a vybídněte k registraci i své kolegy a známé.

Další informace podá: Mgr. František Kopecký, vedoucí manažer pro realizaci SCLLD, 773583020, f.kopecky@regionhranicko.cz

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz