MAS Hranicko vybrala úspěšné žadatele v 1.a 2. výzvě OPŽP

3. 6. 2020

Výběrová komise MAS Hranicko provedla v květnu hodnocení a výběr žádostí o podporu, kdy prošly všechny tři podané projekty. Následný Výbor pak rozhodnutí potvrdil (viz příloha Seznam podpořených žádostí).

V rámci 1.výzvy - Realizace ÚSES byla podána jedna žádost o dotaci obcí Skalička, která na břehu řeky Bečvy chce realizovat biocentrum a přeměnit tak obhospodařované území na přírodní prvek. Ve 2.výzvě – Sídelní zeleň byly podány 2 projekty (žadatelé: obec Všechovice a Horní Újezd), obě dvě obce tak obohatí zeleň ve svém centru a rozšíří tím i druhovou pestrost a rozmanitost.  

Ačkoli rozpočty projektů na sídelní zeleň byly velkorysejší, tak se finální dotační částky musely snížit o povinné limity, které jsou v rámci programu pevně dané.

Projekty byly nyní předány managementem MAS na Řídící orgán, kde dojde k tzv. Závěrečnému ověření způsobilosti, po jehož ukončení bude následovat vydání právního aktu, čímž bude definitivně stvrzeno obdržení dotace a její finální výše. Po obdržení právního aktu se budou moci žadatelé pustit do realizace projektů.

Gratulujeme žadatelům k úspěšné podané žádosti!

Autor:Šárka Vránová
E-mail:s.vranova@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení