MAS Hranicko vybrala úspěšného žadatele v 8. výzvě Socialní podniky II.

17. 3. 2020

MAS Hranicko v březnu provedla výběr žádosti o podporu, podané do 8. výzvy dotačního programu MAS-IROP na Sociální podniky II. Výzva na toto opatření byla vyhlášena již podruhé a nyní byl podán jeden úspěšný projekt Máme zelenou – máme šanci – Hranická rozvojová s.r.o.

Žádosti splnila podmínky věcného hodnocení a Výborem MAS byl projekt vybrán k realizaci. (viz příloha Seznam podpořených žádostí). 

Projekt byl nyní předán managementem MAS na Řídící orgán, kde dojde k tzv. Závěrečnému ověření způsobilosti, po jehož ukončení bude následovat vydání právního aktu, čímž bude definitivně stvrzeno obdržení dotace a její finální výše. Nyní je rozpočet projektu 1 370 020 Kč. Po obdržení právního aktu se bude moci žadatel pustit do realizace projektu.

Vybraný projekt s názvem „Máme zelenou – máme šanci“ je zaměřen na podporu osob z cílových skupin, která povede ke zlepšení jejich postavení na trhu práce. V rámci projektu budou pro tyto osoby vytvořena pracovní místa, díky nimž si osvojí pracovní návyky, obdrží motivační, psychologické a finanční poradenství. Pracovní náplň na pracovních místech bude různorodá, a to podle schopností, dovedností a dosavadních pracovních zkušeností účastníků. Bude se převážně jednat o práci na údržbě zeleně.

Gratulujeme žadateli k úspěšné podané žádosti!

 

 

Autor:Šárka Vránová
E-mail:s.vranova@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení