MAS Hranicko vybrala úspěšného žadatele v 9. výzvě Sociální bydlení.

9. 10. 2020

MAS Hranicko v září provedla výběr žádostí o podporu, podané do 9. výzvy dotačního programu MAS-IROP na Sociální bydlení. Výzva na toto opatření byla vyhlášena poprvé a byl podán a vybrán jeden projekt „ Sociální byty na čísle 185 v Bělotíně - Obec Bělotín“

Žádost splnila podmínky věcného hodnocení a Výborem MAS byl projekt vybrán k realizaci. (viz příloha Seznam podpořených žádostí). 

Projekt byl nyní předán managementem MAS na Řídící orgán, kde dojde k tzv. Závěrečnému ověření způsobilosti, po jehož ukončení bude následovat vydání právního aktu, čímž bude definitivně stvrzeno obdržení dotace a její finální výše. Nyní je rozpočet projektu 5 798 000,00 Kč a výše požadované dotace je 3 380 329,90 Kč.

Vybraný projekt s názvem „Sociální byty na čísle 185 v Bělotíně  “ je zaměřen na vybudování nových bytových jednotek v domě č.p. 185 na pozemku parc. č. 32, v katastrálním území Bělotín. Realizací projektu vzniknou tři sociální byty, jejichž cílem je přispět k sociální inkluzi podpořených domácností a cílových skupin prostřednictvím zajištění standardního a nesegregovaného bydlení.

V současné době obec nedisponuje žádnou kapacitou sociálního bydlení a není tedy schopná zajistit bydlení pro některé osoby z cílových skupin. Projektem bude podpořeno pořízení bytů a jejich nezbytného základního vybavení. Vybudováním nového sociálního bydlení dojde k minimalizaci jevu osob bez přístřeší a podpoří se tak jejich zapojení na trh práce. Obec již delší dobu nemá k dispozici žádný byt k nájmu, a zároveň existuje poptávka po nájemním bydlení, také nemá ani jeden byt pro případ krizového bydlení . V obci Bělotín a jeho místních částech se také nachází několik sociálně vyloučených lokalit. Záměrem projektu je tedy vytvořit fungující a odpovídající systém sociálního bydlení.

Gratulujeme žadateli k úspěšné podané žádosti!

Autor:Šárka Vránová
E-mail:s.vranova@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení