MAS Hranicko vyhlásila 2.výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Prorodinná opatření

12. 3. 2018

MAS Hranicko dne 12. 3. 2018 vyhlásila 2. výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Prorodinná opatření. Alokace výzvy činí 2 708 200 Kč celkových způsobilých výdajů, míra dotace činí 85 – 100% výdajů dle typu příjemce. Výzva potrvá  do 16. 4. 2018 do 12h, poté se uzavře.


Informační seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě se uskuteční ve středu 21.3.2018 od 15,30h v sídle MAS (Kunzova vila - Zámeček), Tř. 1.máje 328 v Hranicích. 


Ve výzvě budou podporovány aktivity v oblasti prorodinných opatření, konkrétně se jedná o:


1.) dětské skupiny (a)podnikové dětské skupiny, b) dětské skupiny pro veřejnost)


2.) příměstské tábory


3.) doprovody na kroužky a zájmové aktivity


4.) zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt)


5.) společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora


Veškeré další informace k připravované výzvě najdou žadatelé na stránce  www.regionhranicko.cz/sclld v sekci Program MAS-OPZ, kde je zveřejněna výzva včetně příloh, kde jsou uvedeny podrobnější informace k podporovaným aktivitám a kritéria, podle kterých budou projektové žádosti hodnoceny. 


Žádosti o podporu podávají žadatelé přes portál MS2014+. 


V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte projektovou manažerku MAS. 


 

Autor:Karolína Berousková
E-mail:k.berouskova@regionhranicko.cz